Lottozahlen Samstag 31.12.1977

sortierte Reihenfolge

4
14
15
18
29
44
ZZ:
8
Spiel 77:
7
0
3
5
5
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

29
44
18
4
14
15

Lottozahlen von 31.12.1977

Lottozahlen Samstag 24.12.1977

sortierte Reihenfolge

8
18
23
25
38
42
ZZ:
49
Spiel 77:
3
5
8
1
3
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

23
18
8
25
38
42

Lottozahlen von 24.12.1977

Lottozahlen Samstag 17.12.1977

sortierte Reihenfolge

1
7
12
26
35
41
ZZ:
10
Spiel 77:
4
6
5
0
9
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

12
1
35
41
26
7

Lottozahlen von 17.12.1977

Lottozahlen Samstag 10.12.1977

sortierte Reihenfolge

7
24
27
31
34
44
ZZ:
19
Spiel 77:
6
5
2
4
5
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

7
27
24
34
31
44

Lottozahlen von 10.12.1977

Lottozahlen Samstag 03.12.1977

sortierte Reihenfolge

13
16
23
25
26
47
ZZ:
43
Spiel 77:
9
9
3
5
1
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

13
26
47
25
23
16

Lottozahlen von 03.12.1977

Lottozahlen Samstag 26.11.1977

sortierte Reihenfolge

5
27
30
42
46
47
ZZ:
16
Spiel 77:
6
2
1
3
6
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

42
5
47
30
27
46

Lottozahlen von 26.11.1977

Lottozahlen Samstag 19.11.1977

sortierte Reihenfolge

19
21
35
36
43
47
ZZ:
13
Spiel 77:
9
7
1
4
3
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

35
21
43
36
19
47

Lottozahlen von 19.11.1977

Lottozahlen Samstag 12.11.1977

sortierte Reihenfolge

16
18
29
33
34
48
ZZ:
49
Spiel 77:
3
5
0
8
2
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

18
29
33
16
48
34

Lottozahlen von 12.11.1977

Lottozahlen Samstag 05.11.1977

sortierte Reihenfolge

10
17
19
26
42
43
ZZ:
2
Spiel 77:
9
4
9
2
4
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

19
17
42
26
43
10

Lottozahlen von 05.11.1977

Lottozahlen Samstag 29.10.1977

sortierte Reihenfolge

8
28
31
34
35
49
ZZ:
5
Spiel 77:
5
9
2
3
8
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

28
34
49
31
35
8

Lottozahlen von 29.10.1977

Lottozahlen Samstag 22.10.1977

sortierte Reihenfolge

1
2
3
6
26
48
ZZ:
11
Spiel 77:
7
8
8
3
3
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

48
3
6
26
2
1

Lottozahlen von 22.10.1977

Lottozahlen Samstag 15.10.1977

sortierte Reihenfolge

8
32
36
38
43
47
ZZ:
37
Spiel 77:
0
1
2
8
4
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

43
47
8
36
32
38

Lottozahlen von 15.10.1977

Lottozahlen Samstag 08.10.1977

sortierte Reihenfolge

7
12
24
26
44
45
ZZ:
43
Spiel 77:
3
6
3
0
0
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

24
45
26
44
12
7

Lottozahlen von 08.10.1977

Lottozahlen Samstag 01.10.1977

sortierte Reihenfolge

2
18
27
42
45
47
ZZ:
9
Spiel 77:
6
7
9
5
0
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

45
18
2
47
42
27

Lottozahlen von 01.10.1977

Lottozahlen Samstag 24.09.1977

sortierte Reihenfolge

10
11
12
13
18
32
ZZ:
14
Spiel 77:
7
9
5
9
3
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

13
12
18
10
32
11

Lottozahlen von 24.09.1977

Lottozahlen Samstag 17.09.1977

sortierte Reihenfolge

1
22
32
33
37
40
ZZ:
8
Spiel 77:
7
8
4
6
7
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

1
32
22
40
33
37

Lottozahlen von 17.09.1977

Lottozahlen Samstag 10.09.1977

sortierte Reihenfolge

3
23
25
40
44
48
ZZ:
49
Spiel 77:
8
7
2
7
9
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

40
23
3
44
25
48

Lottozahlen von 10.09.1977

Lottozahlen Samstag 03.09.1977

sortierte Reihenfolge

3
21
24
28
29
36
ZZ:
34
Spiel 77:
3
7
9
0
5
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

29
24
28
21
3
36

Lottozahlen von 03.09.1977

Lottozahlen Samstag 27.08.1977

sortierte Reihenfolge

3
7
9
14
22
35
ZZ:
48
Spiel 77:
8
1
7
9
2
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

22
7
9
3
14
35

Lottozahlen von 27.08.1977

Lottozahlen Samstag 20.08.1977

sortierte Reihenfolge

13
16
19
27
32
37
ZZ:
35
Spiel 77:
2
3
1
9
4
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

13
37
16
19
27
32

Lottozahlen von 20.08.1977

Lottozahlen Samstag 13.08.1977

sortierte Reihenfolge

9
10
20
21
30
34
ZZ:
7
Spiel 77:
2
4
3
5
0
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

21
20
30
9
10
34

Lottozahlen von 13.08.1977

Lottozahlen Samstag 06.08.1977

sortierte Reihenfolge

2
15
28
36
37
42
ZZ:
18
Spiel 77:
2
0
4
8
2
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

36
37
42
28
15
2

Lottozahlen von 06.08.1977

Lottozahlen Samstag 30.07.1977

sortierte Reihenfolge

11
15
24
36
40
42
ZZ:
4
Spiel 77:
1
2
9
5
6
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

40
24
36
15
11
42

Lottozahlen von 30.07.1977

Lottozahlen Samstag 23.07.1977

sortierte Reihenfolge

6
13
22
24
37
42
ZZ:
7
Spiel 77:
5
9
7
0
3
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

24
37
6
13
22
42

Lottozahlen von 23.07.1977

Lottozahlen Samstag 16.07.1977

sortierte Reihenfolge

2
37
39
44
47
49
ZZ:
30
Spiel 77:
5
7
6
6
1
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

44
39
47
49
37
2

Lottozahlen von 16.07.1977

Lottozahlen Samstag 09.07.1977

sortierte Reihenfolge

3
7
19
24
30
36
ZZ:
13
Spiel 77:
3
6
5
4
9
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

3
30
36
7
19
24

Lottozahlen von 09.07.1977

Lottozahlen Samstag 02.07.1977

sortierte Reihenfolge

11
18
20
27
34
47
ZZ:
23
Spiel 77:
8
8
9
4
6
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

34
11
47
18
20
27

Lottozahlen von 02.07.1977

Lottozahlen Samstag 25.06.1977

sortierte Reihenfolge

6
20
32
38
40
41
ZZ:
45
Spiel 77:
9
8
5
9
2
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

20
41
38
6
32
40

Lottozahlen von 25.06.1977

Lottozahlen Samstag 18.06.1977

sortierte Reihenfolge

9
17
18
20
29
40
ZZ:
42
Spiel 77:
6
5
2
9
7
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

29
17
20
40
9
18

Lottozahlen von 18.06.1977

Lottozahlen Samstag 11.06.1977

sortierte Reihenfolge

3
12
14
32
40
46
ZZ:
19
Spiel 77:
7
0
7
5
7
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

32
12
46
40
14
3

Lottozahlen von 11.06.1977

Lottozahlen Samstag 04.06.1977

sortierte Reihenfolge

11
29
30
32
36
48
ZZ:
2
Spiel 77:
4
8
8
4
1
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

11
32
48
36
30
29

Lottozahlen von 04.06.1977

Lottozahlen Samstag 28.05.1977

sortierte Reihenfolge

12
13
22
39
45
48
ZZ:
38
Spiel 77:
9
9
0
0
4
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

12
13
22
39
48
45

Lottozahlen von 28.05.1977

Lottozahlen Samstag 21.05.1977

sortierte Reihenfolge

5
7
9
21
27
36
ZZ:
10
Spiel 77:
5
7
3
9
9
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

7
27
21
5
36
9

Lottozahlen von 21.05.1977

Lottozahlen Samstag 14.05.1977

sortierte Reihenfolge

15
25
31
36
37
41
ZZ:
22
Spiel 77:
9
6
1
3
5
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
36
37
25
15
41

Lottozahlen von 14.05.1977

Lottozahlen Samstag 07.05.1977

sortierte Reihenfolge

5
16
17
20
24
35
ZZ:
41
Spiel 77:
5
0
6
1
8
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

5
16
24
20
35
17

Lottozahlen von 07.05.1977

Lottozahlen Samstag 30.04.1977

sortierte Reihenfolge

1
8
12
15
27
34
ZZ:
39
Spiel 77:
0
2
4
5
5
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

8
15
1
27
12
34

Lottozahlen von 30.04.1977

Lottozahlen Samstag 23.04.1977

sortierte Reihenfolge

16
17
26
30
41
43
ZZ:
32
Spiel 77:
0
2
6
6
5
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

43
16
17
26
30
41

Lottozahlen von 23.04.1977

Lottozahlen Samstag 16.04.1977

sortierte Reihenfolge

5
20
25
39
48
49
ZZ:
47
Spiel 77:
7
6
0
9
8
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

48
5
25
20
49
39

Lottozahlen von 16.04.1977

Lottozahlen Samstag 09.04.1977

sortierte Reihenfolge

3
27
29
41
45
49
ZZ:
43
Spiel 77:
5
9
1
7
2
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

49
41
29
3
27
45

Lottozahlen von 09.04.1977

Lottozahlen Samstag 02.04.1977

sortierte Reihenfolge

3
5
17
18
34
47
ZZ:
30
Spiel 77:
9
8
6
2
9
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

18
47
5
3
17
34

Lottozahlen von 02.04.1977

Lottozahlen Samstag 26.03.1977

sortierte Reihenfolge

9
13
14
20
36
44
ZZ:
34
Spiel 77:
2
0
9
7
3
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

36
13
20
14
9
44

Lottozahlen von 26.03.1977

Lottozahlen Samstag 19.03.1977

sortierte Reihenfolge

15
19
21
22
31
49
ZZ:
25
Spiel 77:
6
5
6
8
9
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
49
15
19
21
22

Lottozahlen von 19.03.1977

Lottozahlen Samstag 12.03.1977

sortierte Reihenfolge

8
9
10
16
33
46
ZZ:
19
Spiel 77:
5
3
7
3
2
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

9
10
33
46
16
8

Lottozahlen von 12.03.1977

Lottozahlen Samstag 05.03.1977

sortierte Reihenfolge

9
10
34
39
40
49
ZZ:
6
Spiel 77:
5
0
0
8
2
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

40
34
49
9
39
10

Lottozahlen von 05.03.1977

Lottozahlen Samstag 26.02.1977

sortierte Reihenfolge

2
20
34
37
44
49
ZZ:
13
Spiel 77:
0
8
6
1
0
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

34
49
37
2
44
20

Lottozahlen von 26.02.1977

Lottozahlen Samstag 19.02.1977

sortierte Reihenfolge

5
9
10
15
16
31
ZZ:
35
Spiel 77:
0
4
6
4
2
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
9
5
16
15
10

Lottozahlen von 19.02.1977

Lottozahlen Samstag 12.02.1977

sortierte Reihenfolge

19
23
24
25
37
43
ZZ:
7
Spiel 77:
5
7
6
0
0
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

23
43
19
25
24
37

Lottozahlen von 12.02.1977

Lottozahlen Samstag 05.02.1977

sortierte Reihenfolge

4
8
9
23
37
42
ZZ:
16
Spiel 77:
9
7
4
7
1
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

23
8
42
37
4
9

Lottozahlen von 05.02.1977

Lottozahlen Samstag 29.01.1977

sortierte Reihenfolge

2
7
9
16
20
40
ZZ:
24
Spiel 77:
6
8
8
5
0
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

2
40
20
9
7
16

Lottozahlen von 29.01.1977

Lottozahlen Samstag 22.01.1977

sortierte Reihenfolge

2
3
12
16
19
38
ZZ:
42
Spiel 77:
8
7
3
8
3
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

16
12
38
3
19
2

Lottozahlen von 22.01.1977

Lottozahlen Samstag 15.01.1977

sortierte Reihenfolge

16
24
38
39
44
46
ZZ:
10
Spiel 77:
6
3
4
9
3
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

16
44
39
38
46
24

Lottozahlen von 15.01.1977

Lottozahlen Samstag 08.01.1977

sortierte Reihenfolge

2
7
13
30
31
33
ZZ:
1
Spiel 77:
2
8
3
0
3
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
13
33
7
2
30

Lottozahlen von 08.01.1977

Lottozahlen Samstag 01.01.1977

sortierte Reihenfolge

23
24
25
31
36
39
ZZ:
42
Spiel 77:
0
3
0
9
7
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

23
31
24
25
39
36

Lottozahlen von 01.01.1977

Auswertung der Lottozahlen 6 aus 49 für das aktuelle Jahr
(Stand: 18.12.2021)

Bisher wurden im Jahr 2021 ingesamt 101 Ziehungen beim Lotto 6 aus 49 durchgeführt.

Dabei fielen auf Lotto am Mittwoch 50 Ziehungen und auf Lotto am Samstag 51 Veranstaltungen.

Auswertung Lottozahlen 2021

Die häufigste Lottozahl war die 1, welche 22 mal gezogen wurde. Gefolgt von der 15 mit 21 mal gezogen. Und die dritthäufigste war die 5. Diese wurde 20 mal gezogen.

Dagegen war die seltenste Lottozahl die 38 mit 7 Ziehugen. Die 39 wurde nur 7 mal gezogen. Und die drittletzte bei den seltesten Lottozahln war die 32 mit 6 Ziehungen.

Auswertung der Superzahl für 2021

Die häufigste Superzahl im jahr war die 7. Diese Superzahl wurde 18 mal gezogen.

Dagegen war die am seltensten gezogene Suoperzahl die 1. Sie wurde nur 7 mal bei allen Ziehungen im Jahr 2021 ermittelt.

Hier könnte Ihre Werbung stehen