Lottozahlen Samstag 31.12.1988

sortierte Reihenfolge

8
12
24
33
41
49
ZZ:
23
Spiel 77:
1
1
6
7
4
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

49
33
24
12
41
8

Lottozahlen von 31.12.1988

Lottozahlen Samstag 24.12.1988

sortierte Reihenfolge

1
4
16
25
31
48
ZZ:
2
Spiel 77:
5
0
0
5
9
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

1
25
16
4
48
31

Lottozahlen von 24.12.1988

Lottozahlen Samstag 17.12.1988

sortierte Reihenfolge

34
35
39
47
48
49
ZZ:
32
Spiel 77:
8
2
0
0
3
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

48
34
47
49
39
35

Lottozahlen von 17.12.1988

Lottozahlen Samstag 10.12.1988

sortierte Reihenfolge

9
15
26
29
38
42
ZZ:
16
Spiel 77:
5
2
6
7
7
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

29
26
15
38
42
9

Lottozahlen von 10.12.1988

Lottozahlen Samstag 03.12.1988

sortierte Reihenfolge

9
11
31
42
45
47
ZZ:
43
Spiel 77:
3
8
2
8
6
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

42
9
11
45
47
31

Lottozahlen von 03.12.1988

Lottozahlen Samstag 26.11.1988

sortierte Reihenfolge

10
11
20
24
28
46
ZZ:
4
Spiel 77:
7
2
6
9
4
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

11
46
10
28
24
20

Lottozahlen von 26.11.1988

Lottozahlen Samstag 19.11.1988

sortierte Reihenfolge

5
24
29
32
37
44
ZZ:
11
Spiel 77:
0
8
5
8
1
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

24
29
44
32
5
37

Lottozahlen von 19.11.1988

Lottozahlen Samstag 12.11.1988

sortierte Reihenfolge

22
26
27
29
33
37
ZZ:
40
Spiel 77:
8
1
8
4
6
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

26
22
27
29
37
33

Lottozahlen von 12.11.1988

Lottozahlen Samstag 05.11.1988

sortierte Reihenfolge

10
15
17
21
34
38
ZZ:
46
Spiel 77:
6
0
5
7
5
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

17
21
15
34
10
38

Lottozahlen von 05.11.1988

Lottozahlen Samstag 29.10.1988

sortierte Reihenfolge

12
20
27
34
36
47
ZZ:
24
Spiel 77:
1
5
2
9
3
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

20
47
12
27
34
36

Lottozahlen von 29.10.1988

Lottozahlen Samstag 22.10.1988

sortierte Reihenfolge

4
9
24
29
30
41
ZZ:
3
Spiel 77:
3
5
8
5
9
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

9
30
4
29
41
24

Lottozahlen von 22.10.1988

Lottozahlen Samstag 15.10.1988

sortierte Reihenfolge

4
14
21
32
43
49
ZZ:
37
Spiel 77:
5
2
3
9
2
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

43
32
4
49
14
21

Lottozahlen von 15.10.1988

Lottozahlen Samstag 08.10.1988

sortierte Reihenfolge

3
8
9
13
15
39
ZZ:
30
Spiel 77:
4
8
5
0
1
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

8
39
3
13
9
15

Lottozahlen von 08.10.1988

Lottozahlen Samstag 01.10.1988

sortierte Reihenfolge

5
8
11
19
28
34
ZZ:
20
Spiel 77:
1
0
7
9
6
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

8
5
34
28
11
19

Lottozahlen von 01.10.1988

Lottozahlen Samstag 24.09.1988

sortierte Reihenfolge

3
21
23
25
27
47
ZZ:
26
Spiel 77:
7
4
5
3
5
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

21
47
23
3
27
25

Lottozahlen von 24.09.1988

Lottozahlen Samstag 17.09.1988

sortierte Reihenfolge

19
20
22
34
38
43
ZZ:
48
Spiel 77:
5
9
9
9
4
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

19
38
43
34
20
22

Lottozahlen von 17.09.1988

Lottozahlen Samstag 10.09.1988

sortierte Reihenfolge

5
14
15
20
28
45
ZZ:
13
Spiel 77:
6
4
7
5
0
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

20
28
15
5
14
45

Lottozahlen von 10.09.1988

Lottozahlen Samstag 03.09.1988

sortierte Reihenfolge

1
3
8
17
23
30
ZZ:
10
Spiel 77:
0
9
1
4
5
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

17
23
1
3
8
30

Lottozahlen von 03.09.1988

Lottozahlen Samstag 27.08.1988

sortierte Reihenfolge

9
17
21
22
28
32
ZZ:
31
Spiel 77:
8
3
3
5
7
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

17
9
21
28
22
32

Lottozahlen von 27.08.1988

Lottozahlen Samstag 20.08.1988

sortierte Reihenfolge

22
26
36
43
47
48
ZZ:
18
Spiel 77:
1
2
2
5
5
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

22
36
43
48
47
26

Lottozahlen von 20.08.1988

Lottozahlen Samstag 13.08.1988

sortierte Reihenfolge

2
9
14
16
37
44
ZZ:
6
Spiel 77:
0
9
4
0
4
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

44
16
2
37
9
14

Lottozahlen von 13.08.1988

Lottozahlen Samstag 06.08.1988

sortierte Reihenfolge

4
6
23
29
38
41
ZZ:
10
Spiel 77:
1
5
9
1
8
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

23
38
6
41
4
29

Lottozahlen von 06.08.1988

Lottozahlen Samstag 30.07.1988

sortierte Reihenfolge

4
7
25
39
40
49
ZZ:
43
Spiel 77:
5
0
1
7
5
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

40
4
49
7
25
39

Lottozahlen von 30.07.1988

Lottozahlen Samstag 23.07.1988

sortierte Reihenfolge

3
7
12
27
42
46
ZZ:
19
Spiel 77:
3
7
8
4
0
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

46
12
27
3
42
7

Lottozahlen von 23.07.1988

Lottozahlen Samstag 16.07.1988

sortierte Reihenfolge

3
23
28
30
41
45
ZZ:
13
Spiel 77:
6
7
2
9
4
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

41
45
3
23
30
28

Lottozahlen von 16.07.1988

Lottozahlen Samstag 09.07.1988

sortierte Reihenfolge

8
18
19
29
37
42
ZZ:
26
Spiel 77:
7
5
6
9
6
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

19
18
42
8
29
37

Lottozahlen von 09.07.1988

Lottozahlen Samstag 02.07.1988

sortierte Reihenfolge

4
11
19
29
38
39
ZZ:
14
Spiel 77:
6
4
2
0
3
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

19
29
38
39
4
11

Lottozahlen von 02.07.1988

Lottozahlen Samstag 25.06.1988

sortierte Reihenfolge

7
11
26
30
36
47
ZZ:
24
Spiel 77:
8
7
5
1
1
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

26
11
7
47
36
30

Lottozahlen von 25.06.1988

Lottozahlen Samstag 18.06.1988

sortierte Reihenfolge

1
10
37
43
44
47
ZZ:
48
Spiel 77:
1
2
3
0
7
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

37
1
10
44
47
43

Lottozahlen von 18.06.1988

Lottozahlen Samstag 11.06.1988

sortierte Reihenfolge

26
29
31
35
36
41
ZZ:
13
Spiel 77:
0
7
9
3
1
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

35
29
26
41
31
36

Lottozahlen von 11.06.1988

Lottozahlen Samstag 04.06.1988

sortierte Reihenfolge

18
19
20
22
35
40
ZZ:
44
Spiel 77:
4
6
8
8
5
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

20
22
18
40
19
35

Lottozahlen von 04.06.1988

Lottozahlen Samstag 28.05.1988

sortierte Reihenfolge

2
10
23
34
42
44
ZZ:
46
Spiel 77:
7
1
1
4
6
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

2
10
42
34
44
23

Lottozahlen von 28.05.1988

Lottozahlen Samstag 21.05.1988

sortierte Reihenfolge

3
15
19
20
40
41
ZZ:
13
Spiel 77:
3
1
6
6
6
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

41
3
19
20
15
40

Lottozahlen von 21.05.1988

Lottozahlen Samstag 14.05.1988

sortierte Reihenfolge

4
7
22
26
41
46
ZZ:
47
Spiel 77:
3
7
1
4
0
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

22
41
7
46
4
26

Lottozahlen von 14.05.1988

Lottozahlen Samstag 07.05.1988

sortierte Reihenfolge

2
5
19
20
40
47
ZZ:
31
Spiel 77:
0
5
2
7
3
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

5
19
20
40
47
2

Lottozahlen von 07.05.1988

Lottozahlen Samstag 30.04.1988

sortierte Reihenfolge

8
12
15
29
31
40
ZZ:
7
Spiel 77:
7
2
0
0
7
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
8
12
29
15
40

Lottozahlen von 30.04.1988

Lottozahlen Samstag 23.04.1988

sortierte Reihenfolge

10
12
33
40
43
44
ZZ:
25
Spiel 77:
6
2
7
3
9
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

33
44
43
12
10
40

Lottozahlen von 23.04.1988

Lottozahlen Samstag 16.04.1988

sortierte Reihenfolge

9
16
26
30
35
42
ZZ:
44
Spiel 77:
8
8
0
4
9
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

9
30
42
26
16
35

Lottozahlen von 16.04.1988

Lottozahlen Samstag 09.04.1988

sortierte Reihenfolge

12
15
22
35
42
49
ZZ:
43
Spiel 77:
1
8
0
9
4
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

12
49
15
22
42
35

Lottozahlen von 09.04.1988

Lottozahlen Samstag 02.04.1988

sortierte Reihenfolge

3
6
19
33
38
43
ZZ:
46
Spiel 77:
9
8
2
9
4
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

43
33
6
38
19
3

Lottozahlen von 02.04.1988

Lottozahlen Samstag 26.03.1988

sortierte Reihenfolge

10
11
28
38
43
47
ZZ:
17
Spiel 77:
1
9
8
9
9
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

10
11
47
38
28
43

Lottozahlen von 26.03.1988

Lottozahlen Samstag 19.03.1988

sortierte Reihenfolge

11
12
14
30
32
39
ZZ:
45
Spiel 77:
6
7
0
2
8
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

32
11
30
12
39
14

Lottozahlen von 19.03.1988

Lottozahlen Samstag 12.03.1988

sortierte Reihenfolge

9
11
18
30
36
46
ZZ:
15
Spiel 77:
7
2
2
6
8
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

11
46
18
9
36
30

Lottozahlen von 12.03.1988

Lottozahlen Samstag 05.03.1988

sortierte Reihenfolge

12
27
33
34
43
47
ZZ:
25
Spiel 77:
0
7
2
0
6
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

43
33
12
27
47
34

Lottozahlen von 05.03.1988

Lottozahlen Samstag 27.02.1988

sortierte Reihenfolge

10
22
27
31
44
45
ZZ:
4
Spiel 77:
8
6
9
2
0
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

22
10
44
45
27
31

Lottozahlen von 27.02.1988

Lottozahlen Samstag 20.02.1988

sortierte Reihenfolge

2
4
11
22
39
44
ZZ:
10
Spiel 77:
0
5
5
7
0
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

44
11
39
2
22
4

Lottozahlen von 20.02.1988

Lottozahlen Samstag 13.02.1988

sortierte Reihenfolge

2
6
19
21
36
45
ZZ:
13
Spiel 77:
0
0
4
6
5
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

19
36
21
45
2
6

Lottozahlen von 13.02.1988

Lottozahlen Samstag 06.02.1988

sortierte Reihenfolge

7
11
14
35
41
45
ZZ:
33
Spiel 77:
5
5
5
7
5
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

11
35
7
45
41
14

Lottozahlen von 06.02.1988

Lottozahlen Samstag 30.01.1988

sortierte Reihenfolge

7
27
37
40
44
49
ZZ:
25
Spiel 77:
0
2
3
1
2
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

37
7
27
49
40
44

Lottozahlen von 30.01.1988

Lottozahlen Samstag 23.01.1988

sortierte Reihenfolge

24
25
26
30
31
32
ZZ:
33
Spiel 77:
6
5
6
3
4
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

30
26
31
25
32
24

Lottozahlen von 23.01.1988

Lottozahlen Samstag 16.01.1988

sortierte Reihenfolge

6
17
36
37
42
44
ZZ:
18
Spiel 77:
8
8
9
6
7
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

44
37
6
17
36
42

Lottozahlen von 16.01.1988

Lottozahlen Samstag 09.01.1988

sortierte Reihenfolge

1
10
26
30
31
37
ZZ:
11
Spiel 77:
3
9
0
8
9
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

30
26
37
1
10
31

Lottozahlen von 09.01.1988

Lottozahlen Samstag 02.01.1988

sortierte Reihenfolge

12
19
22
25
32
45
ZZ:
6
Spiel 77:
8
4
9
8
7
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

25
45
19
32
22
12

Lottozahlen von 02.01.1988

Auswertung der Lottozahlen 6 aus 49 für das aktuelle Jahr
(Stand: 18.12.2021)

Bisher wurden im Jahr 2021 ingesamt 101 Ziehungen beim Lotto 6 aus 49 durchgeführt.

Dabei fielen auf Lotto am Mittwoch 50 Ziehungen und auf Lotto am Samstag 51 Veranstaltungen.

Auswertung Lottozahlen 2021

Die häufigste Lottozahl war die 1, welche 22 mal gezogen wurde. Gefolgt von der 15 mit 21 mal gezogen. Und die dritthäufigste war die 5. Diese wurde 20 mal gezogen.

Dagegen war die seltenste Lottozahl die 38 mit 7 Ziehugen. Die 39 wurde nur 7 mal gezogen. Und die drittletzte bei den seltesten Lottozahln war die 32 mit 6 Ziehungen.

Auswertung der Superzahl für 2021

Die häufigste Superzahl im jahr war die 7. Diese Superzahl wurde 18 mal gezogen.

Dagegen war die am seltensten gezogene Suoperzahl die 1. Sie wurde nur 7 mal bei allen Ziehungen im Jahr 2021 ermittelt.

Hier könnte Ihre Werbung stehen