Lottozahlen Samstag 31.12.1983

sortierte Reihenfolge

2
9
17
21
27
45
ZZ:
44
Spiel 77:
8
4
5
3
3
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

45
17
27
21
9
2

Lottozahlen von 31.12.1983

Lottozahlen Samstag 24.12.1983

sortierte Reihenfolge

15
17
31
32
40
47
ZZ:
46
Spiel 77:
3
3
3
4
4
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
32
47
40
15
17

Lottozahlen von 24.12.1983

Lottozahlen Samstag 17.12.1983

sortierte Reihenfolge

1
7
8
11
15
36
ZZ:
25
Spiel 77:
5
7
6
8
6
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

7
36
11
8
15
1

Lottozahlen von 17.12.1983

Lottozahlen Samstag 10.12.1983

sortierte Reihenfolge

3
19
20
28
38
43
ZZ:
23
Spiel 77:
0
3
7
6
8
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

28
43
38
20
19
3

Lottozahlen von 10.12.1983

Lottozahlen Samstag 03.12.1983

sortierte Reihenfolge

9
15
33
37
42
49
ZZ:
30
Spiel 77:
3
6
5
8
8
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

49
33
9
42
37
15

Lottozahlen von 03.12.1983

Lottozahlen Samstag 26.11.1983

sortierte Reihenfolge

2
16
17
26
30
33
ZZ:
20
Spiel 77:
3
3
1
7
4
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

2
30
26
17
33
16

Lottozahlen von 26.11.1983

Lottozahlen Samstag 19.11.1983

sortierte Reihenfolge

2
3
11
16
38
40
ZZ:
4
Spiel 77:
4
7
4
4
8
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

16
2
3
40
11
38

Lottozahlen von 19.11.1983

Lottozahlen Samstag 12.11.1983

sortierte Reihenfolge

2
23
27
30
46
48
ZZ:
40
Spiel 77:
5
3
3
7
9
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

27
2
23
30
46
48

Lottozahlen von 12.11.1983

Lottozahlen Samstag 05.11.1983

sortierte Reihenfolge

13
15
24
30
43
47
ZZ:
7
Spiel 77:
2
6
1
3
3
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

47
24
30
13
15
43

Lottozahlen von 05.11.1983

Lottozahlen Samstag 29.10.1983

sortierte Reihenfolge

9
19
21
29
44
46
ZZ:
31
Spiel 77:
0
8
4
9
8
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

46
44
19
29
21
9

Lottozahlen von 29.10.1983

Lottozahlen Samstag 22.10.1983

sortierte Reihenfolge

1
6
13
21
30
37
ZZ:
5
Spiel 77:
6
3
8
2
4
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

30
21
13
6
1
37

Lottozahlen von 22.10.1983

Lottozahlen Samstag 15.10.1983

sortierte Reihenfolge

7
9
12
20
33
46
ZZ:
21
Spiel 77:
0
4
4
6
8
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

7
9
12
46
20
33

Lottozahlen von 15.10.1983

Lottozahlen Samstag 08.10.1983

sortierte Reihenfolge

3
19
20
27
33
47
ZZ:
22
Spiel 77:
2
2
8
9
2
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

27
33
20
47
3
19

Lottozahlen von 08.10.1983

Lottozahlen Samstag 01.10.1983

sortierte Reihenfolge

1
11
15
16
20
33
ZZ:
34
Spiel 77:
2
0
8
7
8
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

1
16
20
33
11
15

Lottozahlen von 01.10.1983

Lottozahlen Samstag 24.09.1983

sortierte Reihenfolge

7
11
13
19
23
30
ZZ:
35
Spiel 77:
1
1
8
8
8
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

23
30
13
7
11
19

Lottozahlen von 24.09.1983

Lottozahlen Samstag 17.09.1983

sortierte Reihenfolge

2
8
25
34
41
49
ZZ:
6
Spiel 77:
2
5
3
1
9
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

25
34
8
49
41
2

Lottozahlen von 17.09.1983

Lottozahlen Samstag 10.09.1983

sortierte Reihenfolge

6
27
31
41
45
46
ZZ:
10
Spiel 77:
8
8
7
4
3
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

31
41
46
27
45
6

Lottozahlen von 10.09.1983

Lottozahlen Samstag 03.09.1983

sortierte Reihenfolge

4
13
17
24
35
37
ZZ:
32
Spiel 77:
6
0
3
2
5
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

24
4
37
17
35
13

Lottozahlen von 03.09.1983

Lottozahlen Samstag 27.08.1983

sortierte Reihenfolge

3
18
19
27
41
47
ZZ:
29
Spiel 77:
6
3
0
5
1
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

18
3
41
47
27
19

Lottozahlen von 27.08.1983

Lottozahlen Samstag 20.08.1983

sortierte Reihenfolge

8
10
29
36
47
49
ZZ:
17
Spiel 77:
4
9
7
1
5
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

49
36
29
8
47
10

Lottozahlen von 20.08.1983

Lottozahlen Samstag 13.08.1983

sortierte Reihenfolge

3
9
18
41
47
49
ZZ:
44
Spiel 77:
6
3
2
8
4
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

41
47
18
49
3
9

Lottozahlen von 13.08.1983

Lottozahlen Samstag 06.08.1983

sortierte Reihenfolge

14
15
31
32
45
47
ZZ:
11
Spiel 77:
5
6
4
0
2
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

47
15
45
32
31
14

Lottozahlen von 06.08.1983

Lottozahlen Samstag 30.07.1983

sortierte Reihenfolge

8
25
38
41
42
49
ZZ:
12
Spiel 77:
0
8
2
6
0
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

49
38
25
41
42
8

Lottozahlen von 30.07.1983

Lottozahlen Samstag 23.07.1983

sortierte Reihenfolge

3
16
27
44
46
48
ZZ:
9
Spiel 77:
1
4
2
7
7
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

3
16
48
44
27
46

Lottozahlen von 23.07.1983

Lottozahlen Samstag 16.07.1983

sortierte Reihenfolge

8
37
39
41
46
48
ZZ:
10
Spiel 77:
6
6
0
6
8
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

37
39
46
8
48
41

Lottozahlen von 16.07.1983

Lottozahlen Samstag 09.07.1983

sortierte Reihenfolge

11
21
26
32
33
44
ZZ:
42
Spiel 77:
0
7
8
7
0
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

32
11
44
26
21
33

Lottozahlen von 09.07.1983

Lottozahlen Samstag 02.07.1983

sortierte Reihenfolge

2
8
14
24
27
34
ZZ:
17
Spiel 77:
5
1
3
8
6
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

24
34
8
27
2
14

Lottozahlen von 02.07.1983

Lottozahlen Samstag 25.06.1983

sortierte Reihenfolge

4
5
31
32
33
48
ZZ:
27
Spiel 77:
9
0
1
2
0
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

5
33
4
48
32
31

Lottozahlen von 25.06.1983

Lottozahlen Samstag 18.06.1983

sortierte Reihenfolge

2
16
21
27
37
48
ZZ:
36
Spiel 77:
0
8
3
6
7
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

48
2
27
16
37
21

Lottozahlen von 18.06.1983

Lottozahlen Samstag 11.06.1983

sortierte Reihenfolge

8
26
36
38
40
46
ZZ:
18
Spiel 77:
9
7
5
9
0
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

46
40
8
38
26
36

Lottozahlen von 11.06.1983

Lottozahlen Samstag 04.06.1983

sortierte Reihenfolge

1
9
15
35
38
44
ZZ:
18
Spiel 77:
1
0
4
7
2
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

9
44
1
35
15
38

Lottozahlen von 04.06.1983

Lottozahlen Samstag 28.05.1983

sortierte Reihenfolge

9
11
17
24
35
43
ZZ:
10
Spiel 77:
9
8
6
3
0
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

9
43
24
11
17
35

Lottozahlen von 28.05.1983

Lottozahlen Samstag 21.05.1983

sortierte Reihenfolge

1
2
20
23
32
35
ZZ:
21
Spiel 77:
2
3
8
3
5
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

32
1
35
2
23
20

Lottozahlen von 21.05.1983

Lottozahlen Samstag 14.05.1983

sortierte Reihenfolge

5
13
20
42
43
44
ZZ:
22
Spiel 77:
1
2
3
9
4
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

44
5
43
13
20
42

Lottozahlen von 14.05.1983

Lottozahlen Samstag 07.05.1983

sortierte Reihenfolge

6
9
21
38
44
49
ZZ:
40
Spiel 77:
9
5
3
8
0
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

6
9
21
49
44
38

Lottozahlen von 07.05.1983

Lottozahlen Samstag 30.04.1983

sortierte Reihenfolge

2
18
33
38
39
47
ZZ:
20
Spiel 77:
3
8
7
9
7
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

38
47
33
2
39
18

Lottozahlen von 30.04.1983

Lottozahlen Samstag 23.04.1983

sortierte Reihenfolge

4
12
30
32
34
39
ZZ:
22
Spiel 77:
5
4
0
5
4
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

30
12
34
39
32
4

Lottozahlen von 23.04.1983

Lottozahlen Samstag 16.04.1983

sortierte Reihenfolge

6
10
12
15
32
44
ZZ:
4
Spiel 77:
9
4
0
4
6
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

6
44
10
32
12
15

Lottozahlen von 16.04.1983

Lottozahlen Samstag 09.04.1983

sortierte Reihenfolge

8
18
35
40
42
46
ZZ:
27
Spiel 77:
5
5
0
1
9
6

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

40
8
35
42
18
46

Lottozahlen von 09.04.1983

Lottozahlen Samstag 02.04.1983

sortierte Reihenfolge

4
5
15
32
39
46
ZZ:
31
Spiel 77:
3
7
8
6
2
9

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

46
15
39
4
5
32

Lottozahlen von 02.04.1983

Lottozahlen Samstag 26.03.1983

sortierte Reihenfolge

1
7
11
26
27
42
ZZ:
19
Spiel 77:
4
0
7
5
5
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

42
1
27
26
11
7

Lottozahlen von 26.03.1983

Lottozahlen Samstag 19.03.1983

sortierte Reihenfolge

9
22
34
37
45
48
ZZ:
19
Spiel 77:
4
7
9
5
0
3

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

37
48
22
34
9
45

Lottozahlen von 19.03.1983

Lottozahlen Samstag 12.03.1983

sortierte Reihenfolge

1
15
29
31
32
44
ZZ:
7
Spiel 77:
0
2
5
5
7
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

1
32
44
31
15
29

Lottozahlen von 12.03.1983

Lottozahlen Samstag 05.03.1983

sortierte Reihenfolge

18
20
26
27
37
39
ZZ:
7
Spiel 77:
8
8
7
0
6
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

18
39
37
26
20
27

Lottozahlen von 05.03.1983

Lottozahlen Samstag 26.02.1983

sortierte Reihenfolge

5
13
17
36
44
48
ZZ:
32
Spiel 77:
2
6
6
1
2
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

36
5
17
13
44
48

Lottozahlen von 26.02.1983

Lottozahlen Samstag 19.02.1983

sortierte Reihenfolge

3
12
22
26
29
39
ZZ:
23
Spiel 77:
2
3
2
6
4
7

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

12
39
22
26
29
3

Lottozahlen von 19.02.1983

Lottozahlen Samstag 12.02.1983

sortierte Reihenfolge

6
13
17
19
33
44
ZZ:
26
Spiel 77:
8
1
1
5
0
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

17
44
13
33
6
19

Lottozahlen von 12.02.1983

Lottozahlen Samstag 05.02.1983

sortierte Reihenfolge

2
19
38
43
44
47
ZZ:
14
Spiel 77:
0
9
8
0
5
4

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

38
47
2
19
44
43

Lottozahlen von 05.02.1983

Lottozahlen Samstag 29.01.1983

sortierte Reihenfolge

6
10
19
30
43
47
ZZ:
14
Spiel 77:
5
3
4
1
3
5

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

10
43
19
6
47
30

Lottozahlen von 29.01.1983

Lottozahlen Samstag 22.01.1983

sortierte Reihenfolge

1
4
9
10
38
48
ZZ:
44
Spiel 77:
4
1
8
9
6
2

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

38
4
10
1
48
9

Lottozahlen von 22.01.1983

Lottozahlen Samstag 15.01.1983

sortierte Reihenfolge

2
4
24
34
37
42
ZZ:
38
Spiel 77:
7
9
6
2
1
8

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

4
34
37
24
2
42

Lottozahlen von 15.01.1983

Lottozahlen Samstag 08.01.1983

sortierte Reihenfolge

5
6
16
20
28
41
ZZ:
26
Spiel 77:
8
1
2
8
1
0

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

5
16
41
20
6
28

Lottozahlen von 08.01.1983

Lottozahlen Samstag 01.01.1983

sortierte Reihenfolge

6
7
9
12
29
48
ZZ:
16
Spiel 77:
4
0
1
7
7
1

gezogene Reihenfolge / Ziehungsreihenfolge

48
7
29
12
6
9

Lottozahlen von 01.01.1983

Auswertung der Lottozahlen 6 aus 49 für das aktuelle Jahr
(Stand: 18.12.2021)

Bisher wurden im Jahr 2021 ingesamt 101 Ziehungen beim Lotto 6 aus 49 durchgeführt.

Dabei fielen auf Lotto am Mittwoch 50 Ziehungen und auf Lotto am Samstag 51 Veranstaltungen.

Auswertung Lottozahlen 2021

Die häufigste Lottozahl war die 1, welche 22 mal gezogen wurde. Gefolgt von der 15 mit 21 mal gezogen. Und die dritthäufigste war die 5. Diese wurde 20 mal gezogen.

Dagegen war die seltenste Lottozahl die 38 mit 7 Ziehugen. Die 39 wurde nur 7 mal gezogen. Und die drittletzte bei den seltesten Lottozahln war die 32 mit 6 Ziehungen.

Auswertung der Superzahl für 2021

Die häufigste Superzahl im jahr war die 7. Diese Superzahl wurde 18 mal gezogen.

Dagegen war die am seltensten gezogene Suoperzahl die 1. Sie wurde nur 7 mal bei allen Ziehungen im Jahr 2021 ermittelt.

Hier könnte Ihre Werbung stehen